Saman bilen ýokary hilli iýmit derejeli reňkli aýna krujka

Gysga düşündiriş:

1. Iýmit konteýner aýratynlygy: ammar, iýmit derejesi

2. Material: aýna
3. Ulanyl: Içgi, mason bankasy içýän stakan
4. Ulanylýan giňişlik: öý, klub
5. Gaplamak:> 10
6. Haryt: aýna ýasalan gap
7. Göwrümi: 500ml

 • MOQ:

  1000 sany

 • Gapjyk:

  Adaty eksport karton / palet

 • FOB bahasy:

  ABŞ-nyň 0.05-ABŞ dollary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

High Quality Luxury

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Harydyň ady: Handleörite boş arzan 16oz 500ml arassa içilýän banka, tutawaç we sypal
Material aýna
Ulanylyşy banka kokteýl aýna küýzäni içmek
MOQ Iň köp täze önüm açylanda 10000pcs ýa-da köpçülikleýin önümçilige mätäç bolanda 10000pcs ýa-da 20000pcs bolanda 1000pcs
Bukja Paletler (ululygy: 1 * 1.2 * 2m) masterörite ussat kartonlar. Talaplaryňyza görä
Mysal Mugt, ýöne müşderi üçin gyssagly töleg töleýär.
Töleg möhleti T / T, iberilmezden 30% öňünden we 70% balans. L / C görmekAlibaba söwda kepilligi.
Eltip bermegiň wagty 1) Adatça: deslapky töleg kwitansiýasyny alandan 25 gün soň) aksiýa bolanda 10 ~ 15 gün.
Faceerüsti işlemek Silüpek ekrany çap etmek, pürküji boýag, aýaz, dekal, bellik we ş.m.
Gelip çykan ýeri Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou şäheri

ÖNÜMLER

1630669057767
1630669073490
1630669060603
1630669073490
1630669079009
1630669183737
1630668781074
1630669322347
1630669324696
1630669193233

Özbaşdaklaşdyrma

Custörite dizaýn bar
Logotip çap etmek, reňk örtük we ş.m. ýaly zerur çuňňur gaýtadan işlemegi saýlap bilersiňiz.

Packageörite paket gutusy bar
Şem bilen ýasalan her bir gap-gaç üçin ýekeje guty saýlap bilersiňiz, ýa-da gaplanan guty, ýörite şahsy logotip we gutydaky bellik bar.

1630669326919
1630669060603

Paket maglumatlary

Müşderileriň isleglerine görä dürli çüýşeler we bankalar üçin dürli gaplaýyş metodlary bar.Ine, aşakda bazardaky iň yzygiderli ulanylyş

Ø Palet Ø bölüjiler + karton Ø karton + palet

Ø Bölünýänler + Palet rap Wrap + Palet stic Plastiki mesh + Palet your Talabyňyza görä

6666
343464

Sorag-jogap

1. Mysal hakda:
Nusga mugt, ýöne ýük ýygnalýar ýa-da bize gyssagly bahany töleýärsiňiz.

2. Bahasy barada:
1) Pls, size çüýşäniň näderejede gerekdigini aýdyň, suratyňyz bar bolsa, maňa e-poçta bilen iberiň.

2) Pls bize näçe çüýşe sargyt etjekdigiňizi aýdyň, şonuň üçin size iň gowy bahany berip bileris.

3. Ibermek barada:

1) CIF: Adatça, olary deňiz ýa-da howa bilen iberýäris, az mukdarda bolsaňyz, ekspress arkaly iberip bileris.Şeýlelik bilen, şäher portuňyzy ýa-da jikme-jik salgyňyzy aýdyň.

2) FOB: Pls bize ekspeditor bilen habarlaşmak üçin maglumat beriň.

3) Beýleki töleg şertleri bar.

4. OEM hakda:
Elbetde edip bilersiňiz.OEM-e hoş geldiňiz.Etmeli zadyňyz, çyzgy ýa-da logotip bize e-poçta ibermek.

5. Kepillik barada:

Uzak wagtlap iberilmegi sebäpli aýna önümleri üçin 3% zyýan bolar.Islendik hil meselesi, derrew bu meseläni çözeris.

6. Soraglar barada:

Bize göni e-poçta iberip bilersiňiz.

1630669193233
1630669183737

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň