Biz hakda

“Xuzhou Highend Packaging Products Co., Ltd.”

● Taryhymyz
2010-njy ýyldan aýna gaplaýyş önümlerini, önümçilik we söwda integrasiýasyny professional öndüriji.Hytaýda gaplaýyş öndürijisiniň we üpjün edijisiniň ynamdar hyzmatdaşy.Size nämäniň gerekdigini eýýäm bilýärsiňizmi?Ajaýyp, ýanymyzda duran önümleriň çuňňur sanawy bar.

● HYZMATYMYZ
Aýna gaplaýyş önümleri, kosmetiki çüýşeler, kosmetiki bankalar, aýna çüýşeler, aýna bankalar, degişlilikde esbaplar, gapaklar, reňk boýag, logotip çap etmek we adaty eksport bukjasy ýaly çuňňur işlemek, gapy logistikasyna gapy daşamak we kepillendirilen ONE-STOP hyzmaty -sale hyzmaty hem berilýär.

● BIZIITH ynanjymyz
Önümleriňiz ajaýyp bolmaly, hünärmen bolmaly.Gaplamak pikiri bar bolsa, bizde onuň meýilnamasy we hyzmaty bar.Müşderilerimiziň abraýyny gazanmagyň usullaryndan biri dogry zady etmekdir.Biziň dowam etdirýän bir zadymyz, siz bir toparda, bilelikde üstünlik gazanýarys.

näme üçin bizi saýlaýarsyň?

Iň soňky önümler