Habarlar

 • Which Is Better Plastic Or Glass Bottles

  Has gowusy plastik ýa-da aýna çüýşeler

  Aýna çüýşeler bilen plastik çüýşeleriň arasyndaky söweş 60 ýyldan gowrak dowam edip, uzak dowam edýär.Daşky gurşawa arassa argument, saglyga peýdasy we tagam täsiri bilen, ýeňijini saýlamak kyn.Theöne has gowy warianty näme?Geliň ...
  Koprak oka
 • Glass Bottles And Jars Production Process

  Aýna çüýşeler we bankalar öndürmek prosesi

  Kullet: Aýna çüýşeler we bankalar üç tebigatdan ybarat: kremniniň çägesi, gazlandyrylan pul we hek daşy.Materiallar “kullet” diýlip atlandyrylýan gaýtadan işlenen aýna bilen garylýar.Kullet aýna çüýşeleriň esasy maddasy bolup, düzüminde ...
  Koprak oka
 • What Is Borosilicate Glass And Why Is It Better Than Regular Glass?

  Borosilikat aýnasy näme we näme üçin adaty aýnadan gowy?

  Borosilikat aýna, termiki giňelişiň gaty pes koeffisiýentine mümkinçilik berýän bor trioksidini öz içine alýan aýnanyň bir görnüşidir.Diýmek, aşa gyzgynlygyň üýtgemegi bilen ýarylmaz ...
  Koprak oka
 • Why Choose Glass As Packaging

  Näme üçin aýnany gaplamak hökmünde saýlaň

  Adaty durmuşymyzda, aýna oňat himiki durnuklylygy we içerki düzümi, hapalanma, howanyň berkligi, ýokary temperatura garşylygy, ygtybarly we ygtybarly ulanylmagy sebäpli gaplamak hökmünde giňden ulanylýar.Aç-açan ýa-da reňkli we harytlaryň derejesini ýokarlandyrmak üçin amatly, aňsat r ...
  Koprak oka