Gapaklary we sowgat gutusy bilen 10oz matly gara şemli banka aýna şem saklaýjy

Gysga düşündiriş:

 

  “Amazon”, “eBay”, “Etsy” -dan başga

Bäsdeşlik bahasy, Iň gowy hil, iň pes MOQ has çalt wagt  

Önümiň ady Aýna şem banka
Material Aýna
MOQ 1000 sany
Düşündiriş Şem ýa-da otag bezegi üçin kabul ederlikli we ş.m.
Nusga wagty 1-3 gün
Önümçilik wagty 3-10 gün
iberiş ýollary kurýer (FEDEX, UPS, DHL, TNT) / deňiz / AIR arkaly eltip bermek

 


 • MOQ:

  1000 sany

 • Gapjyk:

  Adaty eksport karton / palet

 • FOB bahasy:

  ABŞ-nyň 0.05-ABŞ dollary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ban-ner1

Gysga düşündiriş

Şem bankalary hakda

1. Mugt nusgalary beriň
Diňe uly sargyt goýlanda aýryljak paýnamamyz bar bolsa, ýük çykdajylaryny tölemeli
2. Çalt eltip bermek
Olaryň käbiri gaty köp paýa eýe, gaty çalt we netijeli iberip biler.
3.Kustomizasiýa kabul edildi
Logotipiňizi, bankanyň we çüýşäniň şekilini, paketini we ş.m.
4. Aýnadan ýasalan çözgütleriň hemmesini beriň.
Diňe bir ideýa hödürlemeli, size düşünmäge we ony hakyky aýna banka ýa-da çüýşe öwürmäge kömek edip bileris.

Önümiň ady:

210ml aýdyň şem käsesi

Şem bankasynyň ululygy

Önüm jikme-jiklikleri üçin biziň bilen habarlaşyň

Agramy

Küýzäniň ululygyna bagly

Potensial

60ml -730ml , Dürli ululyklar

Gaplamak:

Karton gaplamak, palet gaplamak, ýöriteleşdirilen gaplamany goldamak

Bahanyň möhleti

FOB, Exwork, CIF, DDP we ş.m.
MOQ: 1000 sany

Eltip beriş wagty:

Bir stocka bar bolsa, 3-7 gün .Aksiýa ýok bolsa, 15-25 gün.

Eltip bermek usuly:

Deňiz bilen, Express

Nusga zarýady

Mugt nusgalar, Uly sargyt goýlanda aýryljak Express Express ýük bahasyny töläň

Galyp

Açyk galyndy adaty önümleri goldaň

Gysga düşündiriş

H417d5cd9478d4e3c971f3da283c34710L
H346a181479d240dcbb16cbe538524028V
H712413256f2e4219ad1c981d1fa695275
H19566a6240db4d3e90e5191f39f330f7Q
H479cdb58728042f18f06cd90f63f05715
H74494d0bd7c445a8b7e284dab43c6473z
H5b182f80e3e0448ea65c3aa53351f06fI
H0c85f0f55ec244b083e560aee09e1c243
H9ef176a6be81427897dafef8a5baf23bM
H9ac2d24b595f49a189a854885a2e8b48U

GURBAN GÖRNÜŞLER

Custörite dizaýn bar

Soya mumy ysly şem we iň gowy görýän ysyňyz bilen ýekeje gap-gaç saýlap bilersiňiz we guradylan güller, miweler we ş.m. ýaly bezegleri goýup bilersiňiz, diňe pikirleriňiz barada aýdyň, biz ony durmuşa geçireris.

Packageörite paket gutusy bar

Şem bilen ýasalan her bir gap-gaç üçin ýekeje guty saýlap bilersiňiz, ýa-da gaplanan guty, ýörite şahsy logotip we gutydaky bellik bar.Has gowy sitata almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
H496f15206b6e4568a1219390a6fcbe6et
H86b079154b0741a69ed2638c2cd56ef2K

ÇYKMAK

Müşderileriň isleglerine görä dürli çüýşeler we bankalar üçin dürli gaplaýyş metodlary bar.Ine, aşakda bazardaky iň yzygiderli ulanylyş

Ø Palet Ø bölüjiler + karton Ø karton + palet

Ø Bölünýänler + Palet rap Wrap + Palet stic Plastiki mesh + Palet your Talabyňyza görä

Hd89bee1207ad4ee5a41f373e15610d77f
H38fbd66082fb406984654876993c486fP
Sorag-jogap
1-nji sorag: Salgylanmak üçin nusgalar alyp bilerismi?.
A1: Mugt nusgalar .Siz diňe uly sargyt goýlanda alynjak ýük çykdajylaryny tölemeli.

2-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň ýerleşýän ýeri näme?
A2: Biziň kompaniýamyz Hytaýyň jiangsu şäherinde ýerleşýär. Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz!

3-nji sorag: gowşuryş wagtyňyz näçe?
A3: Nusgalar: adatça töleg alnandan soň nusgalar üçin 2 günüň içinde;Köpçülik: gowşuryş wagty hakyky önümiň ýagdaýyna bagly bolmaly.

4-nji sorag: Şem bankalaryna logotip goşup bilersiňizmi?
A4: Elbetde, bankalara logotip goşup bileris we bambuk gapagynda logotip ýazyp bileris

5-nji sorag: Zawodyňyz hil kepilligini nädip saklamaly?
A5: Hiline gözegçilik etmek üçin standart QC ulgamymyz.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň